kunpan studio บริการออกแบบงานกราฟฟิค
-Flash Animation การ์ตูน นิทาน Presentation Wedding
ออกแบบสื่อการสอนมัลติมิเดีย CAI วาดภาพประกอบสื่อการสอน ตำราเรียน ภาพประกอบนิทาน
-เพื่อทำผลงาน,เลื่อนตำแหน่ง,ทำอาจารย์ 3 ,นักศึกษาทำ Project ส่งอาจารย์ , งานนำเสนอทางวิชาการต่างๆ

-สามารถรับงานได้ทั่วประเทศ(สามารถรับส่งงานผ่านทางอีเมล์)

ติดต่อได้ที่ email: newbobo5555@hotmail.com(เช็คเมล์ทุกวัน)
โทร. 089-4116218 (แบงค์)
ฝากข้อความทาง LINE ID : KUNPANSTUDIO
SKYPE : newbobo5555@hotmail.com
******************ราคาเป็นกันเอง******************
พิเศษตอนนี้สำหรับนักเรียน นักศึกษา เรามี Animation Flash สำเร็จรูปราคาพิเศษ นำไปปรับใช้ได้ทันที มีจำนวนจำกัด !!

happy

happy

1

1
คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปใหญ่


2

2
เราสามารถออกแบบสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน
โดยสื่อมัลติเดียและเกมเสริมความรู้3

3
ราสามารถสร้างผลงาน flash Animation ที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับ หน่วยงาน
หรือโครงการต่างๆ หรือแม้กระทั่งการ์ตูน 2 มิติ สำหรับเด็ก

wedding animation กวนๆฮาๆ ของคุณเหมและคุณเอ

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

รับทำสื่อการสอนทุกชนิดkunpan studio บริการออกแบบงานกราฟฟิค
-Flash Animation การ์ตูน นิทาน Presentation Wedding
ออกแบบสื่อการสอนมัลติมิเดีย CAI วาดภาพประกอบสื่อการสอน ตำราเรียน ภาพประกอบนิทาน
-เพื่อทำผลงาน,เลื่อนตำแหน่ง,ทำอาจารย์ 3 ,นักศึกษาทำ Project ส่งอาจารย์ , งานนำเสนอทางวิชาการต่างๆ


-สามารถรับงานได้ทั่วประเทศ(สามารถรับส่งงานผ่านทางอีเมล์)